Brasiliansk Ju-Jutsu

Brasiliansk Ju-Jutsu

Målet med vår träning är inte i första hand tävling, utan mer den sociala aspekten och det kroppsliga och mentala välbefinnandet.

Yoshimi Osawa, 10:e dan Kodokan Judo sade en gång.

”Det finns tre sorters judoutövare”
 
  1. Motionär,tränar för sitt sociala, psykiska och fysiska välbefinnande
  2. Teknisk.. Studerar, utövar och undervisar större delen av sitt liv.
  3. Tävlingsutövare.. Tävlar under en begränsad tid.
 

Dessa ord beskriver väldigt väl vår träningsfilosofi. Allt för ofta händer det, i de olika kamparterna, att utövare slutar därför de anser att om de inte kan tävla så är det ingen mening att fortsätta träna. Alla tre kategorierna är viktiga men hos oss ser vi kategori 1 och 2 som extra viktiga att lyfta fram. Vi anser även att Brasiliansk Jiu-Jitsu är ett väldigt flexibelt system som är lätt att anpassa efter varje utövares kroppsliga och mentala förmåga. Därför har vi ett gediget samarbete och kunskapsutbyte med ABCD Budokai Sverige.