Boden Bushido Center

Hem

Välkommen till Boden Bushido Center!

Huvudmålsättning inom klubben är att träna kampsport, få motion, att uppnå en inre balans. Det finns även möjlighet för de som är intresserade, träna för tävling.

Klubben är inte speciellt inriktad på tävling då Budo är så mycket mer. Vi försöker få en förståelse för de filosofiska tankar som ligger till grund för budon och dess utövare. Bushido var det andliga och moraliska rättesnöret för samurajerna i det gamla Japan.

Vi är en ideell förening och som sådan är det medlemmarna som äger och framför klubben. Detta innebär att vi ALLA hjälper till med diverse sysslor i Klubben.

Vår målsättning är också att träffas och göra saker tillsammans, både äldre och yngre, såsom filmkvällar, utflykter med mera, det vill säga umgås och lära känna varandra.

Inom Boden Bushido tycker vi att på detta sätt, genom fysisk och psykisk träning, uppnår vi en livsharmoni som vi trivs med.

Det finns ett klassiskt kinesiskt ordspråk som lyder:

”Efter 1000 dagars träning, fortfarande nybörjare, efter 10 000 dagar träning en första blick av mysterierna.”

Medlemskap i förbund

Boden Bushido Center är ansluten till Aktiv ungdom, Ju-jutsu sektionen, Svenska Ju-jutsuförbundet, Judosektionen i Svenska Judoföbundet samt Riksidrottsförbundet. Vi är även anslutna till karate sektionen till Norrlands Ashihara Organisation, NIKO, Ashihara Karate Sabaki-Do och Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Svenska Karate förbundet.

Vidare har vi ett fint samarbete med andra klubbar och organisationer i Sverige, Finland, Danmark, Holland, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Irland, Sydafrika, Australien och Japan.