Medlemskap och Avgifter

Medlemsavgift

Medlemsavgift för ALLA är 100 kr per år.

Träningsavgift per sektion Avancerade per termin 700 kr/termin Avancerade per år 1200 kr/helår Nybörjare 1:a året 500 kr/termin Kick’n Box (Kaerobox) 400 kr/termin Barngrupp 300 kr/termin Barngrupp per år 600 kr/helår

Sommarträning, ferieträning

Endast för medlemmar

Graderingsavgifter

Graderingsavgift vuxen 150 Skr/grad Graderingsavgift barn 60 Skr/grad Bälte ingår inte i avgiften! Budopass 100 Skr Alla medlemsavgifter betalas till pg 429 67 84-4.

Glöm inte att skriva namn, adress, födelsedata och vilken sektion betalningen avser.