Om BBC

Om Boden Bushido Center

Huvudmålsättning inom klubben är att träna kampsport, få motion, att uppnå en inre balans. Det finns även möjlighet för de som är intresserade, träna för tävling.

Klubben är inte speciellt inriktad på tävling då Budo är så mycket mer. Vi försöker få en förståelse för de filosofiska tankar som ligger till grund för budon och dess utövare. Bushido var det andliga och moraliska rättesnöret för samurajerna i det gamla Japan.

Vi är en ideell förening och som sådan är det medlemmarna som äger och framför klubben. Detta innebär att vi ALLA hjälper till med diverse sysslor i Klubben.

Vår målsättning är också att träffas och göra saker tillsammans, både äldre och yngre, såsom filmkvällar, utflykter med mera, det vill säga umgås och lära känna varandra.

Vi inom Boden Bushido tycker att vi på detta sätt, genom fysisk och psykisk träning uppnår en livsharmoni som vi trivs med.

Det finns ett klassiskt kinesiskt ordspråk som lyder:

Efter 1000 dagars träning, fortfarande nybörjare, efter 10 000 dagar träning en första blick av mysterierna.

Medlemskap i förbund

Boden Bushido Center är ansluten till Aktiv ungdom, Ju-jutsu sektionen, Svenska Ju-jutsuförbundet, Judosektionen i Svenska Judoföbundet samt Riksidrottsförbundet. Vi är även anslutna till karate sektionen till Norrlands Ashihara Organisation, NIKO, Ashihara Karate Sabaki-Do och Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Svenska Karate förbundet.

Vidare har vi ett fint samarbete med andra klubbar och organisationer i Sverige, Finland, Danmark, Holland, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Irland, Sydafrika, Australien och Japan.

 

Klubbens namn (betydelse)

Budo är samlingsnamnet för alla de japanska kampkonsterna, såsom judo, karate, aikido, kendo och så vidare. De har till övervägande del sitt ursprung i de färdigheter som övades av bland annat den japanska krigaradeln och samurajerna. Detta blev i allt högre grad mer av kontemplation, filosofi och förfinad konst än brutala metoder för att fälla motståndare.

Bushi betyder krigare, Do betyder väg, Bushido i sin helhet betyder Krigarens Väg – The way of the warriors eller The warriors way.

 

Kort om föreningens historia

Föreningen grundades år 1988, och är en av de äldsta Ashihara klubbarna i Sverige. Från början tränades bara Ashihara-Karate men med tiden tillkom andra stilar och vi har numera delat verksamheten i sektioner.