Om BBC

BBC_mark

Huvudmålsättning inom klubben är att träna kampsport, få motion, att uppnå en inre balans. Det finns även möjlighet för de som är intresserade, träna för tävling.

Klubben är inte speciellt inriktad på tävling då Budo är så mycket mer. Vi försöker få en förståelse för de filosofiska tankar som ligger till grund för budon och dess utövare.
Bushido var det andliga och moraliska rättesnöret för samurajerna i det gamla Japan.

Vi är en ideell förening och som sådan är det medlemmarna som äger och framför klubben. Detta innebär att vi ALLA hjälper till med diverse sysslor i Klubben.

Vår målsättning är också att träffas och göra saker tillsammans, både äldre och yngre, såsom filmkvällar, utflykter med mera, det vill säga umgås och lära känna varandra.

Vi inom Boden Bushido tycker att vi på detta sätt, genom fysisk och psykisk träning uppnår en livsharmoni som vi trivs med.

Det finns ett klassiskt kinesiskt ordspråk som lyder:

Efter 1000 dagars träning, fortfarande nybörjare, efter 10 000 dagar träning en första blick av mysterierna.

Medlemskap i förbund

Vi är anslutna i Aktiv ungdom och via Ju-jutsu sektionen också i Svenska Ju-jutsuförbundet och via Judosektionen
i Svenska Judoföbundet samt Riksidrottsförbundet.
Vi är även ansluten via karate sektionen till Norrlands Ashihara Organisation, NIKO, Ashihara Karate Sabaki-Do och Svenska Budo & Kampsportsförbundet  samt Svenska Karate förbundet.

Vidare har vi ett fint samarbete med andra klubbar och organisationer i Sverige, Finland, Danmark, Holland, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Irland, Sydafrika, Australien och Japan.

Klubbens namn

Budo är samlingsnamnet för alla de japanska kampkonsterna, såsom judo, karate, aikido, kendo och så vidare. De har till övervägande del sitt ursprung i de färdigheter som övades av den japanska krigaradeln, samurajerna, och blev i allt högre grad mer av kontemplation, filosofi och förfinad konst än brutala metoder för att fälla motståndare.

Bushi betyder krigare, Do betyder väg, Bushido i sin helhet betyder Krigarens Väg – The way of the warriors eller The warriors way.

Kommentera